ENG
LIVE
M
T
W
T
F
S
S
02:30 - classical music, 08:00 - Prayers, 08:02 - Gandzasar Daily Program (Arm.), 09:00 - classical music, 10:00 - Spiritual DISCUSSIONS ON SYNOPTIC GOSPELS (REPEAT), 11:00 - classical music, 12:00 - Voskeporik, 12:15 - classical music, 14:00 - Gandzasar Daily Program (Russian), 15:00 - classical music, 16:00 - Armenian Monasteries and Sanctuaries, 16:15 - classical music, 20:00 - Prayers, 20:02 - Gandzasar Daily Program (Arm.), 21:00 - Spiritual Discussions (Repeat), 22:00 - Voskeporik, 22:15 - classical music, 23:00 - Armenian Monasteries and Sanctuaries (Repeat), 24:00 - Prayers, 24:02 - Gandzasar Daily Program (Russian),
programs
Tuesday 09:00, 11:00, 13:00
Friday 09:00, 11:00
A Live Meeting with Olya Nurijanyan
Wednesday 10:00, 22:00
Thursday 02:00
Akunk
Monday 10:00, 22:00
Tuesday 02:00
Armenian Composers and Performers
Thursday 16:00, 23:00
Armenian Masters of Landscape Painting
Saturday 16:00, 23:00
Sunday 04:00
Armenian Monasteries and Sanctuaries
Tuesday 12:02, 21:00
Wednesday 04:00
Sunday 10:00, 21:00
Commentaries on Bible
Monday 08:02, 20:02
Tuesday 08:02, 20:02
Wednesday 08:02, 20:02
Thursday 08:02, 20:02
Friday 08:02, 20:02
Saturday 08:02, 20:02
Sunday 08:02, 20:02
Gandzasar Daily Program (Arm.)
Monday 14:00, 24:02
Tuesday 14:00, 24:02
Wednesday 14:00, 24:02
Thursday 14:00, 24:02
Friday 14:00, 24:02
Saturday 14:00, 24:02
Sunday 14:00, 24:02
Gandzasar Daily Program (Russian)
Friday 10:00, 22:00
Saturday 02:00
Mirror
Tuesday 16:00, 23։00
New Books
Friday 16:00
Sunday 16:00
Pearls of Music Theater
Monday 08:00, 12:00, 20:00, 24:00
Tuesday 08:00, 12:00, 24:00
Wednesday 08:00, 12:00, 20:00, 24:00
Thursday 08:00, 20:00, 24:00
Friday 08:00, 20:00, 24:00
Saturday 08:00, 20:00, 24:00
Sunday 08:00, 10:58, 20:00, 24:00
Prayers
Monday 04:00, 16:00, 23:00
Selected Literary Works
Thursday 10:00, 22:00
Friday 02:00
Shades of Art
Wednesday 12:02, 21:00
Thursday 04:00
Saturday 21:00
Spiritual Discussions
Monday 12:02, 21:00
Tuesday 04:00
Saturday 10:00
Spiritual Discussions On Synoptic Gospels
Saturday 12:00, 22:00
Sunday 02:00
Voskeporik
Tuesday 10։00, 22:00
Wednesday 02։00
World Classical Music
Thursday 12:00, 21:00
Friday 04:00
World View
Initiatives Quizzes media vem club products
On Friday and Sunday at 16:00
On Thursday at 16:00 and 23:00
Every Tuesday and Friday from 09:00 - 14:00
A Live Meeting with Tatevik Hayrapetyan
Every Wednesday from 09:00 - 14:00
which program do you prefer ?
vote
choose your favorite programs
Commentaries on Bible
A Live Meeting with Olya Nurijanyan
Voskeporik
Armenian Masters of Landscape Painting
Shades of Art
Spiritual Discussions On Synoptic Gospels
Prayers
Akunk
World View
Gandzasar Daily Program (Arm.)
Gandzasar Daily Program (Russian)
Selected Literary Works
Pearls of Music Theater
World Classical Music
Mirror
Armenian Monasteries and Sanctuaries
Armenian Composers and Performers
Spiritual Discussions
New Books
done
Spiritual Discussions
281

Spiritual Discussions On Synoptic Gospels
170

Gandzasar Daily Program (Arm.)
143

World View
131

Pearls of Music Theater
110

more »
«Էրեբունի» թանգարանը մասնակցել է Սանկտ Պետերբուրգում կազմակերպված «Երևան. քաղաքը և մարդիկ» խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսին

2017թ. սեպտեմբերի 6-8-ը Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող Երևանի օրերի շրջանակում ՌԴ hյուսիսային մայրաքաղաքի Պետրոպավլովյան ամրոցում բացվել է «Երևան...

more »
OUR FRIENDS
For any inquiries or questions, please contact us
1/3 Pavstos Byuzand st., Yerevan 0010, Armenia, Tel.: (+374 10) 54 88 70; (+374 10) 58 52 49